MENTORLUK VE YAŞAM KOÇLUĞU PDF Yazdır e-Posta

 

Mentorluk Nedir?
 Kökeni mitolojiden gelmekte olan mentor kelimesi, akıllı veya güvenilir öğretmen, ya da klavuz akıl hocası anlamına gelmektedir. Günümüzde Mentor’luk, şirketlerde, okullarda ve çeşitli kurumlarda uygulanmaktadır. Mentorluk sisteminin kullanılmasındaki amaç insanda varolan potansiyelini geliştirmek, kurum kültürünü aktarmak, çalışmalarında destek verebilmektir.
Mentorluk kelimesinin anlamına dair bazı yerlerde usta- çırak ilişkisi şeklinde açıklamalar olsa da, aslında bu açıklama tam da Mentor kelimesini karşılamamaktadır. Usta - çırak ilişkisinde bir yaptırım gücü bulunmakla beraber, Mentorluk ise tamamen gönüllülük üzerinedir.
 
Mentor, liderlik potansiyeline sahip, toplumsal değerleri özümlemiş, bu bilgileri aktarmaya istekli ve yol gösteren kişidir.

Yaşam Koçluğu Nedir?

Koçluk; akıl ve ruh sağlığı açısından sorunları olmayan bireylerin ve grupların özel yaşamlarını ve iş performanslarını zenginleştirmektir. Bireylerin ve grupların yaşam kalitesini arttırmaya yardımcı olmaktır. Bireylere ve gruplara bulundukları yerden, ulaşmak istedikleri yere varmalarına; isteklerine, hayallerine ve gerçekçi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır.

Yaşam Koçu, psikolojik destek sağlar, bilgi verir ve kişiyi cesaretlendirir. Kişinin hedeflerine ve amaçlarına varmalarına yardımcı olurlar.Belirli bir alanda performanslarını geliştirmelerine, yaşam kalitelerini arttırmalarına ve ileriye gitmelerine de destek olurlar. Kişiyi zor zamanlarında cesaretlendirir ve destekler.

Koçlar dinler, gözlem yapar ve koçluk yaklaşımını her danışanın gereksinimlerine uydururlar. Çözümlerin ve stratejilerin danışanda olduğuna inanırlar; danışanın yaratıcılığına ve becerisine güvenirler. Danışanın sahip olduğu becerileri, zenginliği ve yaratıcılığı ortaya çıkarmak için destek sağlarlar. (Anthony Grant, 2003).

Koçluk ilişkisinde danışanın deneyimlerine, bilgisine ve mesleğine uygun hedefler belirleme ve o hedeflere ulaşabilme esastır; her danışan tektir. Koç ve danışanı işbirliği içinde, birlikte çalışırlar.
İnsanlar koça pek çok nedenlerle gelirler, koçluk psikolojik problemleri çözme değil, danışanların isteklerine, hayallerine ve gerçekçi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktır.

Üç çeşit koçluk vardır:
1- İş/Yönetici Koçluğu: Çalışma hayatındaki performansı geliştirmeye yöneliktir.
2- Uzmanlık Koçluğu: Stres koçluğu, evlilik koçluğu, performans koçluğu gibi çok özel konularla ilgilenmek üzere yapılır.
3- Yaşam/Kişisel Koçluk:
Yaşam koçluğu yaşam stratejisi geliştirmektir; içinde yaşadığımız dünya ve kim olduğumuz hakkında kendimizi daha iyi hissetmemizdir (Gladeana McMahon, 2001).

İnsanların yaşamları ile ilgili hoşnutsuzlukları olabilir. Hedefleri belirlemede sorunları olabilir; koydukları hedefler belirsiz olabilir veya gerçekçi değildir.     Yaşam Koçları danışana, daha iyi bir gelecek için seçenekleri araştırmasına ve hedefler koymasına yardımcı olurlar. Neye ihtiyaçları olduğuna ve neyi istediklerini bulmalarına yardımcı olurlar. Problemlere yönelik ve gerçekçi çözümler üretmelerine yardımcı olurlar.
Yaşam Koçları danışanın var olan potansiyellerini farkına varmalarını sağlayarak hedeflerini belirlemelerini kolaylaştırır, sonuca götürücü yaklaşımlar geliştirmesine yardımcı olur.

Yaşam Koçları danışanı idare etmez, yargılamaz, nasihat vermez ve onun kararlarını etkilemez. Çünkü danışanda problemleri çözebilecek becerilerin ve bilginin var olduğuna inanırlar.

Yaşam Koçluğu yaşamın her alanına odaklanır, danışanın yaşamındaki parçalar arasında uyumu hedefler. Yaşam Koçu danışanın arkadaşları, ailesi ve ilişkileri, sağlığı, maddi durumu, yaşadığı çevre ve mesleği gibi her alana odaklanır ve danışanı bir bütün olarak ele alır.

Danışan Kızgınlıkla Başa Çıkma, Kaygıyla Başa Çıkma, Kendini İfade Edebilme, Zor İnsanlarla Başa Çıkma, Daha İyi İletişim Kurabilme, Temel İletişim Becerileri ve Empatik Anlayış Geliştirme, Problem Çözme Becerileri Kazanma, Stres Yönetimi, Gevşeme Yöntemleri, İş Yerindeki Problemlerle Başa Çıkma, Daha Verimli Çalışma Yöntemleri, Çatışma Çözme Becerileri, Beden Dilini Etkin Kullanma, Kendini İfade Etme, Duygusal Zeka ile İş Hayatında Başarılı ve Özel Hayatta Mutlu Olma gibi alanlarda Yaşam Koçunun yardımını isteyebilir.


 

Anasayfa

Resim Galerisi

Free template 'Colorfall' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!